mandag 12. august 2013

Seks elever om historiefagetErik Bitar Linnerud 

 

I utgangspunktet er jeg en person som ikke er glad i teoretiske fag. I likhet med mange andre kan jeg lett bli ukonsentrert og miste fokus. Det var et problem jeg trodde skulle oppstå når vi skulle begynne på historiefaget på skolen, men faktumet ble noe helt annet. 

Gjennom mine to år med historie på Sandvika, har jeg blitt lært å tenke som et individuelt menneske. Et menneske med kunnskap om sine forfedre og hva de kjempet for, som idag har ført til at jeg kan nyte en iskald cola og se på solnedgangen over oslofjorden når det passer meg. Historie på Sandvika vgs viste seg å være veldig mye mer enn monotont belæring om kongerekker. Historiefaget har økt evnen min til å kunne reflektere over hvorfor ting er som de er, og dermed undre meg over hvordan de tingene kommer til å bli. 

På sandvika vgs tilbyr de historiefaget i såkalte moduler. Det finnes fire forskjellige moduler fordelt på to år. Hver sin modul har sin fordypning innenfor en begrenset tidsperiode. Dette systemet er ikke annet enn positiv for en elev fordi du får muligheten til å møte en ny faglærer for hver modul. Dette gir deg sjansen til å kunne møte flere personer som brenner for faget sitt, og samtidig gi deg muligheten til å trekke likheter og ulikheter mellom læremetodene og hva du foretrekker. Alle er forskjellige, til og med lærere. 

Ingerid Løyning Dale Historie har alltid fascinert meg fordi faget kan fortelle mye om hvorfor ting er som de er og hvordan det "endte" slik. Det handler ikke bare om tørre tall og pugging av navn som hører fortiden til. Alle og alt har sin plass i historien på et eller annet vis. Å forstå hvordan enkelthendelser eller langsomme utviklinger har ført oss til den virkeligheten vi kjenner i dag gjør deg i bedre stand til å ta et standpunkt, å engasjere deg og å påvirke den videre utviklingen.

Kunnskapen du har om fortidens hendelser styrer holdningene du har til det som skjer nå. Man får et større perspektiv og kan lettere kommunisere med folk som ikke nødvendigvis har samme meninger eller grunnverdier som en selv. Jeg tror en dypere forståelse av historien (årsak og konsekvens) blir stadig viktigere i et multikulturelt og komplekst samfunn, rett og slett for å bli opplyste borgere av et demokrati og bedre medmennesker for hverandre.


Modulsystemet som Sandvika VGS opererer med har jeg gode erfaringer fra. Det gjør lærerne mer drillet i sitt eget stoff, så de blir eksperter på den modulen de har det skoleåret. De har også mulighet til å forbedre undervisningen gjennom hele året når de ser hva som funker bra og hva som funker mindre bra i ulike klasser. Elevene får større variasjon og kanskje en mer rettferdig vurdering, fordi vi får vist kompetansen vår til flere lærere som diskuterer standpunktkarakteren seg i mellom.

Dersom en elev ikke får så stort faglig utbytte av en lærer, er det også en fordel at man bytter lærer i neste modul. En ny modul er en ny mulighet til å hevde seg faglig. I tillegg gir det eleven flere oversiktlige blokker å dele historiepensumet inn i, i stedet for å se alle de små kapitlene i læreboka under ett. Den eneste ulempen jeg kommer på er nok at det blir lite tid til å øve på den muntlige eksamensformen som historiefaget har, fordi individuelle muntlige vurderinger tar lenger tid å gjennomføre enn de skriftlige.

Heming Ødegaard

 

Historie er et svært viktig fag, da kunnskap om historien kan gi svært mye innsikt. Innsikten kan bestå i at man forstår hva slags økonomiske systemer som kan være effektive eller ineffektive, eller forståelse for hvorfor nasjoner forholder seg på den måten til hverandre som de gjør i dag. 

Faget gjør deg også i stand til å forstå hvorfor samfunnet er slik det er i dag, noe som i neste omgang gir deg et bedre grunnlag for å forstå hvordan samfunnet kan komme til å arte seg i fremtiden. Dette gjør historie til en sentral og interessant vei til økt innsikt.


Modulsystemet er lagt opp slik at hver historielærer har ansvaret for en bestemt modul. Dette innebærer at læreren har svært god greie på området han underviser i. Dette gir et godt grunnlag for at elevene får maksimalt utbytte av undervisningen på skolen.

 Solveig Benum Vestre

 


Ved å se på hvilke holdninger og verdier som har vært drivkraften bak historiske hendelser kan vi bestemme oss for om de verdiene vi står for i dag er fornuftige. Dette er en av de viktigste funksjonene til historiefaget. Historiefaget er et «dannelsesfag», et fag som er med å forme oss som mennesker.

En viktig side ved historiefaget er at historien forteller oss hvorfor ting er som de er og hvordan de har blitt sånn. Ved å ha kjennskap til historien kan vi trekke linjer fra historiske hendelser til dagsaktuelle temaer, og vi kan prøve å unngå at historien repeteres.

Modulsystemet på Sandvika videregående skole gir elevene mulighet til å forholde seg til fire forskjellige lærere i løpet av de to årene med historieundervisning. Dette systemet gjør at elevene får variasjon i undervisningen og forskjellige synspunkter og verdier å forholde seg til. En annen positiv side ved modulsystemet er at om eleven skulle være så uheldig å komme skjevt ut med en av lærerne, slipper eleven å forholde seg til denne læreren gjennom hele historiefaget. 

Caroline Gulseth

 Jeg vil tørre å påstå at historie er et av de viktigste fagene vi har. Kanskje et av de mest krevende, men desidert det mest spennende. Jeg kan ikke komme på en bedre forklaring på hvorfor historie er så viktig, annet enn George Orwells sitat fra 1984: “Those who control the present, control the past and those who control the past control the future.” 

Modulsystemet i historie på Sandvika VGS gir deg et godt utgangspunkt for læring. Ordningen er delt opp i tre moduler der hver modul konsentrerer seg om hver av sine kapitler, og der man får sjansen til fordype seg bedre i emnene man har om. Dette gjør læringen både grundigere, enklere og morsommere, og alt i alt vil jeg si meg fornøyd med ordningen.
Martine Tonnem Knudsen

 Historie som fag er av stor verdi og burde bli gitt et mye større fokus, særlig innen videregående opplæring. Faget har 2 + 4 timer i løpet av de to siste årene av videregående skole for å gjennomgå et pensum som strekker seg helt fra antikken og frem til vår moderne historie. Med et så stort pensum er det nødvendig å prioritere flere skoletimer til undervisning i dette faget. Det krever ekstremt motiverte lærere og elever for å komme igjennom en så solid mengde stoff i løpet av så kort tid.

Hver enkelt av oss drar stor nytte av kunnskapene vi tar med oss gjennom opplæring i dette faget, da det er grobunnen til moderne tenkning og teknologisk utvikling. Gjennom historiefaget får eleven kjennskap til menneskehetens store tenkere gjennom tidene, revolusjoner som endret verden og tragedier og katastrofer som har vært med på å forme mennesket til de vi er den dag i dag. Korrekt kunnskap om vår tidligere historie er nødvendig for å kunne utvikle verden, ved å kunne lære av det som allerede har skjedd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar