mandag 12. august 2013

Hvordan underviser vi historie på Sandvika?

Hvordan deler vi inn undervisningen?

På Sandvika videregående skole underviser vi historie på en måte som skiller seg litt fra det de fleste andre skoler gjør. Vi har delt inn undervisningen i fire deler som vi kaller for moduler. Siden historie undervises både i 2. og 3. klasse ser vi på 2. klasse som Modul 1 og deler inn 3. klasse-historie i modul 2,3 og 4. Én lærer har ansvaret for modul 2, en annen lærer for modul 3 osv. Når din endelige karakter skal fastsettes våren i 3. klasse lar vi hver modul du har har fått karakter i telle 25 prosent.

Hva lærer du om i hver modul?

Modul 1 (altså 2. klasse) dekker tiden fra før-historisk tid til ca 1750, både internasjonal og norsk historie.
Modul 2 dekker norsk historie fra 1750 til i dag.
Modul 3 dekker internasjonal historie fra 1750 til 1918.
Modul 4 dekker internasjonal historie fra 1918 til i dag.

Hvor lang tid får vi på hver modul?

Modul 1 er hele 2. klasse. Der undervises du av den samme læreren hele året.
Modul 2, 3 og 4 er hver på 11 uker. Det vil si at du bytter lærer hver 11. uke. 

Hva med vurderingene?

Du blir vurdert ulikt i hver modul. Du vil få informasjon om hvilke typer vurderinger du får i hver modul.

Hvorfor underviser vi slik?

Det skal vi forklare nærmere når undervisningen starter. Men vi anbefaler deg å se på dette innlegget  på denne bloggen der seks tidligere elever ved Sandvika forklarer om sitt syn på historie og modulsystemet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar